SOME USEFUL TRANSLATIONS :

 • electrical equipment – електрообладнання
 • electronic equipment – електронне обладнання
 • industrial automation – промислова автоматизація
 • industrial controls – промислові системи управління
 • industrial control systems – промислові управління
 • control – управління
 • control system – система контролю
 • AC motors – Електродвигуни змінного струму
 • DC motors – двигуни постійного струму
 • servo motors – серводвигуни
 • AC variable frequency drives – перетворювач частоти
 • Inverters – перетворювачі
 • DC drives – приводів постійного струму
 • servo drives – сервоприводи
 • motor controls – управління двигуном
 • motor starters – пускачі
 • PLC – ПЛК
 • programmable logic controllers – програмовані логічні контролери
 • input-output modules – модулів вводу-виводу
 • HMI – ЧМІ
 • Human Machine Interface – Інтерфейс людина-машина
 • color touch screens – колір сенсорні екрани
 • operator interface – інтерфейс оператора
 • CNC – ЧПУ
 • computer numeric controls – пристроїв числового програмного керування
 • servo controls – управління серво
 • robot controllers – контролери робот
 • circuit boards – друковані плати
 • instrumentation – вимірювальні прилади
 • transformers – трансформери
 • power supplies – джерела живлення
 • indicators – показники
 • switches – перемикачі
 • circuit breakers – вимикачі
 • disconnect switches – вимикачі
 • fuses – запобіжник
 • electrical frequency – електричні частоти
 • Автоматический виключатель – Circuit breaker
 • Виключатель – Disconnect switch
 • Вимірювальні прилади – Instrumentation
 • Двигуни постійного струму – DC motor
 • Джерела живлення – Power supplies
 • Друковані плати – Circuit boards
 • Електродвигуни змінного струму – AC motor
 • Електронне обладнання – Еlectronic equipment
 • Електрообладнання – Еlectrical equipment
 • Запобіжник – Fuse
 • Інтерфейс людина-машина – Interface man – Machine
 • Інтерфейс оператора – Operator Interface
 • Колір сенсорні екрани – Color touch screen
 • Контролери роботів – Robot controllers
 • Модулі вводу-виводу – Input-output modules
 • Перемикачі – Switches
 • Перетворювачі – AC inverter
 • Перетворювачі частоти – AC variable frequency drives
 • ПЛК – PLC (Programmable Logic Controller)
 • Показники – Indicators
 • Приводи постійного струму – DC drive
 • Пристрої числового програмного керування – Computer Numeric Control
 • Програмовані логічні контролери – Programmable Logic Controller
 • Промислова автоматизація – Industrial automation
 • Промислові системи управління – Industrial control systems
 • Пускачі – Motor starters
 • Серво управління – Servo controls
 • Серводвигуни – Servo motor
 • Сервоприводи – Servo drive
 • Трансформери – Transformers
 • Управління двигуном – Motor controls
 • ЧМІ – HMI (Human Machine Interface)
 • ЧПУ – CNC (Computer Numeric Control)